Forside

Opslagstavlen

2. ekstraordinære generalforsamling

Den 2. ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på vores stand på Landsskuet i Herning lørdag den 2. juli, hvor forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.


Ny regel ang besøg i besætninger med salmonella


Den 1. januar trådte reglen i kraft om, at salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn.

 I det offentlige tilsynsbrev til besætningsejeren er der, som noget nyt, eksplicit indføjet at:

  1. Eksterne kontakter til besætningen skal begrænses
  2. Besøgende som dyrlæger, konsulenter, inseminører, klovbeskærere m.v. skal planlægge deres besøg i besætningen, så det ligger sidst på ruten - hvis besøget ikke kan undgås.

I samme brev understreges også, at det er landmandens pligt i god tid at informere besøgende om, at hans besætning er smittet med salmonella, så det er muligt at planlægge ruten.

Der er et link under fanen "links", hvor man kan finde info om en besætnings aktuelle salmonellastatus.Vedr. covid 19

Dansk Klovbeskærerforening anbefaler fortsat, at man følger de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Sidste nyt

Klovtræf forår 2022


Dansk Klovbeskærerforening afholdte i samarbejde med Lars Kyndesen forårets klovtræf i Outrup nær Varde. Ca. 40 var mødt op til arrangementet, der startede med morgenkaffe sponsoreret af KVK.

Lars havde sammen med Bork Klovbeskæring sat 2 bokse op, så der var mulighed for at alle kunne beskære og få konstruktiv kritik af arbejdet. 

Efter de faglige diskussioner og udveksling af nye og gamle løgnehistorier kørte vi i samlet flok til Ho Kro, hvor vi fik den lækreste frokost. Efter frokosten blev den planlagte ekstraordinære generalforsamling afholdt. Referat herfra er udsendt til alle medlemmer på mail. Desværre løb tiden lidt fra os. Udenfor ventede Naturbussen og naturvejleder Søren Jessen, der gav os en fantastisk tur ud i det barske og kæmpestore Skallingen. Der var mange fortællinger undervejs om historie, dyre og planteliv samt fremtidsudsigterne for området.

Vi nød den medbragte kaffe i "redningshuset" og til slut kørte bussen retur ti Ho Kro, hvor dagens arrangement blev afsluttet.

Tak til alle for tilslutningen og ikke mindst tak til Lars for planlægning af arrangementet.


/Bestyrelsen

Godt at vide...

Klik på billedet for at hente dokumentet (60MB)