Forside

Dansk Klovbeskærerforening -  Vi giver dine køer sundt fodtøj.

Opslagstavlen

Ny regel ang besøg i besætninger med salmonella


Den 1. januar trådte reglen i kraft om, at salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn.

 I det offentlige tilsynsbrev til besætningsejeren er der, som noget nyt, eksplicit indføjet at:

  1. Eksterne kontakter til besætningen skal begrænses
  2. Besøgende som dyrlæger, konsulenter, inseminører, klovbeskærere m.v. skal planlægge deres besøg i besætningen, så det ligger sidst på ruten - hvis besøget ikke kan undgås.

I samme brev understreges også, at det er landmandens pligt i god tid at informere besøgende om, at hans besætning er smittet med salmonella, så det er muligt at planlægge ruten.

Der er et link under fanen "links", hvor man kan søge statussen i de forskellige besætninger

 

Sidste nyt

Dansk Klovbeskærerforening vil gerne udvise ansvarlighed i forbindelse med bekæmpelsen af Covid-19. Vi vil gerne undgå at sprede sygdommen fra gård til gård, for at beskytte landets mælkeproducenter. Derfor kommer der nu denne anbefaling. I Danmark er klovbeskæring regnet som en essentiel del af dyrevelfærden. Rutinemæssige beskæringer fortsættes, men man tager nedenstående forholdsregler.

Undgå spredning af Corona-Covid-19

Ring til landmanden og lav aftaler før dit besøg

-spørg ind til, om nogen på gården viser tegn på nogen form for sygdom.

- hør om nogen på gården hører til i den sårbare gruppe (ældre, kronisk syge), forhør dig, om klovbeskæringen kan udsættes eller den sårbare ikke opholder sig i stalden.

- aftal, hvordan I skal holde afstand til hinanden. Hvordan tilrettelægger vi arbejdet, så vi ikke kommer indenfor en 2 meters afstand af hinanden. Tænk alternativt med hensyn til situationer, hvor i normalt er tæt på gårdens ansatte.

-lav en forhåndsaftale med landmanden om risikoen. Forklar ham om dine hygiejne foranstaltninger, samt at det er til alles bedste. Undgå at holde spise- kaffepauser sammen med gårdens ansatte i et lukket rum.

-Vask dine hænder, vask dit udstyr. Medtag dit eget affald, så som mixer tips, forbindings indpakninger og lignende, så ingen andre skal røre ved det. Vask dit arbejdstøj og handsker ved mindst 60 grader dagligt.